Statut

UCHWAŁA Nr 21/VIIK/VI/2015

Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Katowice, dn. 22 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na podstawie § 25 ust. 1 lit. p) Statutu Związku oraz uchwały Nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie nowelizacji Statutu Związku, ustala jednolity tekst Statutu Związku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Tekst Statutu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Jak dojechać