Sieć SILESIAN LEADER NETWORK

Województwo śląskie było jednym z pierwszych regionów, w którym dzięki inicjatywie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów utworzono w 2007 r. nieformalną sieć współpracy LGD o nazwie SILESIAN LEADER NETWORK. Sieć została powołana w celu rozwiązywania wspólnych problemów oraz wymiany doświadczeń pojawiających się w trakcie wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim.

Sieć Lokalnych Grup Działania SILESIAN LEADER NETWORK:

  • zrzesza wszystkie 14 LGD z woj. śląskiego (które swoimi działaniami obejmują 123 gminy)
  • reprezentuje interesy LGD w Polskiej Sieci LGD
  • w ramach Sieci organizowane są: cykliczne spotkania, szkolenia i warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne
  • zabiega o wprowadzenie wielofunduszowego instrument RLKS w woj. śląskim

Koordynator Sieci SILESIAN LEADER NETWORK:

p. Edyta Bauć, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Prezydium:

p. Marcin Chrobak, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
p. Małgorzata Dorna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LYSKOR
p. Marcin Świerczyński, Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Kontakt w Biurze Związku:

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich 
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 
32/251 10 21


logo sieci SLN

mapa woj. śląskiego z podziałem na obszary funkcjonowania Lokalnych Grup Działania

Wydarzenia:

Regionalne spotkanie przedstawicieli LGD w ramach Sieci SILESIAN LEADER NETWORK na terenie działania LGD Brynica to nie granica, w dniach 11-12 października br.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 

Spotkanie on-line Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 18 sierpnia 2021 r.

Spotkanie Prezydium Sieci SLN z p. Jakubem Chełstowskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego ws. wprowadzenia w woj. śląskim wielofunduszowego instrumentu RLKS, w dn. 17 sierpnia 2021 r.

Apel śląskich LGD o wprowadzenie bezpośredniej formuły RLKS w woj. śląskim (30.07.21 r.)

Spotkanie Sieci SLN, w dn. 21 lipca 2021 r. (wideokonferencja)

Spotkanie Prezydium Sieci SLN, w dn. 19 lipca 2021 r. (wideokonferencja)

XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, w dniu 2 lipca 2021 r.

Przykłady i efekty działań organizacji pozarządowych z terenu LGD Razem na wyżyny (film)

Targi "Atrakcje Regionów" Chorzów 11-13 czerwca 2021 r. (LGD Leśna Kraina Górnego Śląska)

Projekt z KSOW realizowany w ramach Konkursu 5/2021 przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z LGD Ziemia Bielska oraz LGD Ziemia Pszczyńska pt. „Upowszechnianie podejścia LEADER w woj. śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno-szkoleniowy”

Ogólnopolska wideokonferencja pt. Proces przygotowywania oraz wdrażania oddolnej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich -  Smart Village (SV) (24 maja 2021r.)

Spotkanie Prezydium Sieci SLN, w dn. 5 maja 2021 r.

Konsultacje procesu zmian LSR (w związku z przygotowywanym procesem zmian LSR Zarząd PSLG przedstawia projekt pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określający zasady jakie będą obowiązywać LGD i samorządy województw)

Ruszyła aplikacja Ekomuzea przygotowana przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Krajowa Rada Izb Rolniczych wspiera LGD (pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju)

Badanie ankietowe: Jak podejście LEADER wpływa na zrównoważony rozwój terytorialny

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK z p. Beatą Białowąs, Członkiem Zarządu Województwa, w dn. 25 marca 2021 r. 

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 15 marca 2021 r.

Spotkanie Prezydium Sieci z Grzegorzem Pudą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dn. 15 marca 2021 r.

XVII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w dn. 11 marca 2021 r.

Webinarium dla Sieci SLN pt. Archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem stowarzyszenia LGD, w dniu 12 marca 2021 r. (piątek), rozpoczęcie godzinie 10.00.

Spotkanie Prezydium Sieci SLN, w dn. 10 marca 2021 r.

Stanowisko OPOS w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r. z dn. 5 marca 2021 r.

Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej ws. Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych dokumentów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, z dnia 15 lutego 2021 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 lutego 2021 r. w/s wdrażania podejścia LEADER (RLKS – rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) w nowym okresie programowania 2021-2027

Spotkanie Prezydium Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 10 lutego 2021r.

Lista poparcia śląskich LGD ws. zwiększenia środków finansowych w nowej perspektywie finansowej na działanie LEADER w ramach nowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Pismo adresowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt "Stacja Regeneracja" zrealizowany w partnerstwie 3 LGD: LGD „Żywiecki Raj”, LGD „Ziemia Pszczyńska”, LGD „Ziemia Bielska”

Projekt Współpracy realizowany przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz LGD "Brynica to nie granica" pn. "Stwórzmy Razem Markę Lokalną"

Seminarium online pt. Wdrażanie RLKS w różnych państwach członkowskich. Najlepsze praktyki, organizowane na zlecenie Komisji Europejskiej, w dn. 26 stycznia 2021 r.

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK oraz Rybackich Grup Działania, w dn. 25 stycznia 2021 r. 

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK oraz Rybackich Grup Działania, w dn. 13 stycznia 2021 r. 

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK oraz Rybackich Grup Działania, w dn. 5 stycznia 2021 r.

 

2020 r.

Podsumowanie działalności śląskich Lokalnych Grup Działania w okresie 2014 - 2020

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 29 grudnia 2020 r. 

Spotkanie dot. wsparcia LGD i LGR w przyszłym regionalnym programie na lata 2021-2027 (spotkanie on-line z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego), w dn. 15 grudnia 2020 r.

Ankieta dot. instrumentu Smart Villages w okresie przejściowym tj. w latach 2022-2023 (Polska Sieć LGD), do 11.12.2020 r.

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 9 grudnia 2020 r.

Wsparcie obszarów wiejskich po 2020 r. - relacja ze spotkania (Wideokonferencja pt.: Instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. - wyzwania i zamierzenia, w dn. 24.11.2020 r.)

Zwycięskie projekty współpracy śląskich LGD (konkurs z KSOW dla LGD na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER) 

Spotkania Prezydium Sieci Silesian Leader Network, 1.12.2020 r., 4.12.2020 r., 11.12.2020 r., 15.12.2020 r., 22.12.2020 r., 

Wideokonferencję pt.: Instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. - wyzwania i zamierzenia, 24 listopada 2020 r.

Wideospotkanie Prezydium Sieci z p. Beatą Białowąs, Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego nt. poziomu zaawansowania prac związanych z wprowadzeniem w woj. śląskim wielofunduszowego instrumentu RLKS, 20 października 2020 r.

Odpowiedzi na pismo z dn. 7 sierpnia br., które Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER (GTL) działająca w ramach Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wystosowała do wszystkich 16 marszałków województw z prośbą o udzielenie informacji nt. przyszłości wielofunduszowego RLKS w ich regionach 

Wideokonferencja dla LGD w ramach Sieci SLN ws. wprowadzonych zmian w poddziałaniu 19.2, 2.10.2020 r.

Wyróżnienie dla LGD PPJ w europejskim konkursie Rural Inspiration Awards, 2019 r. (Broszura ENRD Przykładowe projekty EFFROW)

Spotkanie Prezydium Sieci Silesian Leader Network w celu omówienia dalszych działań Sieci, w dniach: 22 oraz 24 września 2020 r.

Projekt grantowy pn. "Wspieramy inicjatywy lokalne promujące obszar LGD "Bractwo Kuźnic", wydarzenie pt. "Marzy mi się taka długa historia...", 12 września 2020 r.

Konkurs z KSOW dla LGD na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER, termin składania prac do 9 października 2020 r.

Konkurs dla Beneficjentów - Dni Otwarte Funduszy Europejskich (do 10 września 2020 r.)

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji, w dn. 12 lipca 2020 r.

Zwycięski projekt śląskich LGD pt. ,,Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji?” (ECOLC), w konkursie Energy Globe Award

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji, w dn. 9 lipca 2020 r.

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji nt. doświadczeń śląskich Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020, w dn. 19 czerwca 2020 r.

Wyjazd studyjny pt. „Wielofunduszowy RLKS – szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Wyjazd studyjny pt. „Marka lokalna czyli przedsiębiorcza wieś i jej droga do rozwoju - wyjazd studyjny”

Webinarium pt. Podstawowe zasady tworzenia wideokonferencji oraz praktyczne wskazówki jak zaangażować uczestników spotkania w dn. 19 czerwca 2020 r. 

Widekonferencja nt. praktycznych wskazówek dot. przygotowań do wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w województwie śląskim w dn. 16 czerwca 2020 r. 

Wideokonferencja Sieci SLN odnośnie analizy potrzeb LGD w zakresie wsparcia działań określonych w Lokalnych Strategiach (dot. współpracy w zakresie wypracowywania zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027) w dn. 28 maja 2020 r. 

Webinarium pt. Jak przeprowadzić zdalnie Walne Zebranie Członków LGD oraz głosowanie on-line. Wybór narzędzi oraz warsztaty. w dn. 26 maja 2020 r. 

Wideokonferencja nt. zobowiązań Beneficjentów odnośnie pisma z dn. 5.05.2020 r. MRiRW, w dn. 13 maja 2020 r.

Wideokonferencja z przedstawicielami MRiRW i UMWŚ nt.  aktualnej  sytuacji beneficjentów (w związku z wprowadzonym stanem epidemii) w dn. 27 kwietnia 2020 r. 

Webinaria z social media w dn. 23.04 oraz 7 maja 2020 r. 

Wideokonferencja - Jak funkcjonują LGD w czasach epidemii ? w dn. 1 kwietnia 2020 r. 

Spotkanie śląskich LGD z przedstawicielami Zarządu Województwa Śląskiego nt. wielofunduszowego RLKS w dn. 13 lutego 2020 r.

2019 r.

Spotkanie Przedstawicieli LGD i LGR z p. Marszałek Beatą Białowąs w Katowicach w dn. 12 grudnia 2019 r. 

XII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w Koszęcinie w dn. 3-4 czerwca 2019 r. 

Wyjazd studyjny pn. „Przez KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny” do Bytowa (woj. pomorskie) w dn. 22-24 maja 2019 r.

Wspólny wyjazd na sympozjum pt. LEADER w kontekście przemysłu kreatywnego do Löbau (Niemcy) w dn. 26-27 kwietnia br.

Regionalne spotkanie LGD województwa śląskiego SILESIAN LEADER NETWORK w Wodzisławiu Śląskim w dn. 1- 2 kwietnia 2019 r.

Szkolenie nt. Ochrona danych osobowych – wybrane problemy – szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w Katowicach, w dn. 13 marca 2019 r.

2018 r.

Szkolenie pt. Zasady postępowania z wekslami in blanco oraz wyprzedzające finansowanie (zaliczkowanie grantobiorców) w praktyce realizacji projektów grantowych przez LGD w Katowicach w dn. 15 listopada 2018 r. 

Wyjazd studyjny dla LGD „Przez KONTAKTY do WSPÓŁPRACY " do woj. podkarpackiego w dniach 27-29 czerwca 2018 r.

Regionalne spotkanie LGD województwa śląskiego SILESIAN LEADER NETWORK w Nieznaniacach w dn. 4-5 czerwca 2018 r.

Regionalne spotkanie LGD województwa śląskiego SILESIAN LEADER NETWORK w Katowicach w dn. 27 kwietnia 2018 r.

Polecamy
Współpracujemy