Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

W ramach struktur Związku od 2013 r. działa Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów/Referatów Urzędów Miast na prawach powiatu (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Sieć odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Przewodniczącą Sieci:

p. Magdalena Sobczak
Kierownik Biura 
ds. Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
tel. 
33 47 01 262
e-mail: m.sobczak@um.bielsko.pl

Zastępca Przewodniczącej Sieci:

p. Grzegorz Mazurkiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska
Urząd Miasta Katowice
tel. 
32-259-38-70
e-mail: 
grzegorz.mazurkiewicz@katowice.eu

Kontakt w biurze Związku:

p. Natalia Krupa
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

 

Najbliższe posiedzenie Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim:

Seminarium wyjazdowe dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi:
8-9 października 2019 r., godz. 11.00, Wisła-Malinka (Hotel Vestina)

Tematyka posiedzenia:
Bieżące problemy wynikające z najnowszej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Program seminarium

Jak dojechać