Posiedzenia Komisji ds. Zamówień Publicznych

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE:

Informujemy, że kolejne posiedzenie Komisji ds. Zamówień Publicznych odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w formule wideokonferencji.

W trakcie posiedzenia zostaną omówione bieżące problemy występujące w pracy komórek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w urzędach.

POSIEDZENIA KOMISJI:

15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w formule wideokonferencji.

W trakcie spotkania zostały przedstawione propozycje dot. działań Komisji w najbliższych miesiącach, odnoszące się do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m. in. opracowanie list kontrolnych do dokumentacji przetargowej czy kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Omówione zostały także zagadnienia zgłoszone przez członków Komisji.

 

Polecamy
Współpracujemy