Posiedzenia Komisji ds. LPE

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

 

Temat posiedzenia:
 

 

POSIEDZENIA KOMISJI:

18 kwietnia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Temat posiedzenia: Klastry energii.
Temat został przedstawiony przez przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz klastrów energii w woj. śląskim: Klastra Brenergia, utworzonego w ramach projektu „Kotarz Arena – Centrum Aktywnego Wypoczynku” oraz Klastra Gminy Gierałtowice.

14 lutego 2018 r., siedziba Związku
Podczas posiedzenia Przedstawiciele Referatu ds. planowania w zakresie środowiska Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przedstawili zagadnienia związane ze sprawozdawczością w ramach Programu Ochrony Powietrza. Ponadto p. Daniel Wolny, Kierownik Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice zaprezentował aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice” oraz doświadczenia miasta Katowice w tym zakresie.

12 grudnia 2017 r., siedziba Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
​Posiedzenie poświęcone było następującym tematom:
1) Informacja nt. prac Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia (powołanego w ramach struktur Związku);
2) Przedyskutowanie możliwości współpracy ŚZGiP z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i / lub innymi organizacjami branżowymi;
3) Tematyka posiedzeń Komisji i zasady jej funkcjonowania w roku 2018.

Po posiedzeniu Komisji odbyło się spotkanie w ramach Grupy Interesariuszy projektu pt. „MOLOC: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskie, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”.

18 października 2017 r., siedziba Związku
Posiedzenie poświęcone było następującym tematom:

1) Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice;
2) Analiza barier i propozycje rozwiązań w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej przez władze lokalne - warsztat.

26 kwietnia 2017 r., siedziba Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
Posiedzenie Komisji odbyło się w ramach spotkania Grupy Interesariuszy projektu pt. „MOLOC: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskie, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”.

29 marca 2017 r., siedziba Związku
Posiedzenie poświęcone było następującym tematom:
1. Ubóstwo energetyczne: informacja z obrad Regionalnej Rady ds. Energii;
2. Omówienie propozycji tematów na wyjazdowe posiedzenie Komisji w miesiącu czerwcu br.;
3. Informacja na temat II Forum Naukowego w dniu 24 maja 2017 r. „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju”;
4. „Uchwała antysmogowa” dla województwa śląskiego.

24 lutego 2017 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w ramach Forum Efektywności Energetycznej "infoENERGIA 2017", odbywającego się w dn. 23 – 24 lutego br. w Katowicach. Szczegółowe informacje nt. Forum znajdują się na stronie internetowej: www.infoenergia.com.pl.

9 stycznia 2017 r., siedziba Związku
Podczas posiedzenia przedstawiciele miast Bytom i Radzionków zaprezentowali swoje doświadczenia i działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które zostały zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Jak dojechać