Posiedzenia K. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

... 2021 r., g. ..., ...

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

8 października 2021 r., Katowice (formuła hybrydowa)
Szkolenie pt. „Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z sierpnia 2021 r. i ich skutki dla gminnych systemów odpadowych”

14 czerwca 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia:
1) nieruchomości niezamieszkałe i kwestia objęcia ich gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:
a. postępowanie w celu wydania decyzji na wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
b. deklarowanie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych tylko wybranych frakcji odpadów, a nie wszystkich wyszczególnionych w rozporządzeniu;
c. prowadzenie kontroli tych nieruchomości;
2) wydawanie decyzji w przypadku braku złożenia sprawozdania lub złożenia nierzetelnego sprawozdania przez punkty skupu surowców wtórnych;
3) bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

Polecamy
Współpracujemy