Posiedzenia K. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

... 2022 r., g. 10.00, ...

Tematyka posiedzenia: w trakcie ustaleń

 

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 i 2022 ROKU:

5 kwietnia 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:
1) Umowy na odbieranie odpadów i ich kontrola;
2) Jak „szukać” mieszkańców w zabudowie wielolokalowej?
3) Ograniczenia w odbiorze bioodpadów;
4) Kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych;
5) Sprawy dotyczące uchodźców -  złożenie deklaracji przez właścicieli;
6) Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

8 października 2021 r., Katowice (formuła hybrydowa)
Szkolenie pt. „Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z sierpnia 2021 r. i ich skutki dla gminnych systemów odpadowych”

14 czerwca 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia:
1) nieruchomości niezamieszkałe i kwestia objęcia ich gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:
a. postępowanie w celu wydania decyzji na wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
b. deklarowanie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych tylko wybranych frakcji odpadów, a nie wszystkich wyszczególnionych w rozporządzeniu;
c. prowadzenie kontroli tych nieruchomości;
2) wydawanie decyzji w przypadku braku złożenia sprawozdania lub złożenia nierzetelnego sprawozdania przez punkty skupu surowców wtórnych;
3) bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

Polecamy
Współpracujemy