Posiedzenia K. Geologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

1 października 2020 r., zdalne posiedzenie Komisji

Temat posiedzenia: "Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego – e-usługa publiczna OPI-TPP 2,0”. Prezentację przedstawi Pan dr Adam Hamerla - Przedstawiciel Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

3 września 2020 r.
Temat posiedzenia: Zadania gmin i powiatów w zakresie zaopatrzenia w wodę (wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii). W spotkaniu udział wzięła p. Jolanta Chochół – Przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, PGW Wody Polskie.

4 czerwca 2020 r.
Temat posiedzenia: Współpraca samorządów ze spółkami górniczymi-dobre praktyki.

7 maja 2020 r.
Temat posiedzenia: Omówienie aktualnych problemów oraz wymiana doświadczeń.

5 marca 2020 r.
Temat posiedzenia: Nielegalna eksploatacja kopalin. W spotkaniu udział wziął p. Piotr Kujawski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

6 lutego 2020 r.
Temat posiedzenia: Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii. W spotkaniu udział wziął p. Ireneusz Kubicki, Geolog Wojewódzki.

9 stycznia 2020 r.
Temat posiedzenia: Szkody górnicze w Polskiej Grupie Górniczej SA ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowań jednorazowych.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2019 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2018 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2017 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających  połączenie z powierzchnią” - prezentacja p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Jak dojechać