Posiedzenia K. Geologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

4 kwietnia 2019 r., godz. 11.30, siedziba Związku w Katowicach (ul. Kościuszki 43/5, III piętro)

Temat posiedzenia:

 

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2018 i 2019 ROKU:

7 marca 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Metodyka badań geofizycznych i geotechnicznych”. Temat ten został przedstawiony przez p. Romana Goszcza, Prezesa Zarządu Agos-Gemes Sp. z o.o. w Katowicach.

7 lutego 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią; zmiana granic koncesji”. Temat ten został przedstawiony przez p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

9 stycznia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Zastosowanie hydromorfologiczno-kartograficznej metody oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych do kategoryzacji terenów górniczych likwidowanych kopalń i prezentacja mapy przydatności do zabudowy dla terenu pogórniczego”. Temat zaprezentował p. dr inż. Dariusz Ignacy - Kierownik Zakładu ochrony powierzchni i obiektów budowlanych, Główny Instytut Górnictwa.

6 grudnia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: podsumowanie pracy Komisji w roku bieżącym, omówienie harmonogramu prac Komisji w roku 2019.

8 listopada 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Omówienie wybranych zagadnień przedstawionych na warsztatach w Bogatyni dla Geologii Samorządowej. Temat został zaprezentowany przez p. Mariusza Dykę, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

4 października 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze wprowadzone nowelizacją z dnia 15 czerwca 2018 r. Temat zaprezentowali Przedstawiciele Biura Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice.

7 czerwca 2018 r., posiedzenie wyjazdowe na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie
Temat posiedzenia: Profesjonalne wykopaliska paleontologiczne z udziałem prof. UŚ dr. hab. Mariusza A. Salamona.

10 maja 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Potrzeba uwzględniania wód podziemnych w zrównoważonej gospodarce wodnej terenów miejskich i poprzemysłowych. Temat zaprezentowała p. dr Magdalena Worsa-Kozak, Wiceprezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

12 kwietnia 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Reaktywacja działalności górniczej na przykładzie miasta Mysłowice. Temat został zaprezentowany przez przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice.

1 marca 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Projektowany zakres zmian w funkcjonowaniu organów administracji geologicznej. Temat przedstawił p. Ireneusz Kubicki, Geolog Wojewódzki

8 lutego 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią.
Temat przedstawił p. Piotr Kujawski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego

11 stycznia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Temat posiedzenia: Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - zakres obowiązków starosty oraz prezydenta miasta na prawach powiatu; aspekt ochrony środowiska oraz aspekt geologiczny

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2017 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających  połączenie z powierzchnią” - prezentacja p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Jak dojechać