Posiedzenia K. Geologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

 6 lutego 2020 r., godz. 11.30 w Katowicach (ul. Kościuszki 43/5, III piętro)

Temat posiedzenia: Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii. W spotkaniu udział weźmie p. Ireneusz Kubicki, Geolog Wojewódzki.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2019 ROKU:

9 stycznia 2020 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Szkody górnicze w Polskiej Grupie Górniczej SA ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowań jednorazowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3 grudnia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: omówienie harmonogramu prac Komisji w roku 2020; podsumowanie pracy Komisji w roku 2019 (spotkanie barbórkowe).

7 listopada 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Koncepcja miejskiego monitoringu wód podziemnych. Temat został zaprezentowany przez dr Lidię Razowska-Jaworek, reprezentującą Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu

3 października 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Wybrane zagadnienia i problemy Jednostek Samorządu Terytorialnego w okresie ostatniej reformy górnictwa węgla kamiennego oraz likwidacji kopalń na przykładzie Rudy Śląskiej. Temat został przedstawiony przez p. Romualda Pasternoka i p. Adama Bartelę z Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urząd Miasta Ruda Śląska.

5 września 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Zagadnienia dot. działania administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej - dyskusja.

18 czerwca 2019 r., Zabrze
Posiedzenie wyjazdowe w formie zwiedzania Kompleksu Sztolni Królowa Luiza: Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu.

9 maja 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Wytyczne metodyczne Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich w zakresie wykonywania oceny ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz planów bezpieczeństwa wodnego. Temat ten przedstawił p. dr hab. Mariusz Czop – Członek Zarządu SHP. Ponadto w posiedzeniu wziął udział p. prof. Andrzej Witkowski - Prezes Zarządu SHP.

4 kwietnia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Aktualny stan prac legislacyjnych w zakresie rewizji kompetencji organów administracji geologicznej”. W posiedzeniu wzięli udział: p. Magdalena Piątkowska - Przewodnicząca Zespołu ds. rewizji kompetencji organów administracji geologicznej, działającego przy Departamencie Polityki Surowcowej i Analiz Ministerstwa Środowiska, p. dr Agnieszka Wójcik - Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, a także p. Ireneusz Kubicki - Geolog Wojewódzki.

7 marca 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Metodyka badań geofizycznych i geotechnicznych”. Temat ten został przedstawiony przez p. Romana Goszcza, Prezesa Zarządu Agos-Gemes Sp. z o.o. w Katowicach. Streszczenie prezentacji

7 lutego 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią; zmiana granic koncesji”. Temat ten został przedstawiony przez p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

9 stycznia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Zastosowanie hydromorfologiczno-kartograficznej metody oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych do kategoryzacji terenów górniczych likwidowanych kopalń i prezentacja mapy przydatności do zabudowy dla terenu pogórniczego”. Temat zaprezentował p. dr inż. Dariusz Ignacy - Kierownik Zakładu ochrony powierzchni i obiektów budowlanych, Główny Instytut Górnictwa.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2018 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2017 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających  połączenie z powierzchnią” - prezentacja p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Jak dojechać