Odpowiedzi na stanowiska

Odpowiedzi na stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku w 2021 r.

Odpowiedź Ministerstwo Klimatu i Środowiska na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 7 grudnia 2020 r. w sprawie koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

 

Odpowiedzi na stanowiska Zarządu Związku w 2021 r.

Odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ujednolicenia algorytmów i wskaźników stosowanych do prognozowania wysokości subwencji oświatowej z przelicznikami służącymi jej ostatecznemu wyliczeniu na dany rok

Odpowiedź Wojewody Śląskiego na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad rozdziału środków finansowych w ramach III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 20 kwietnia 2021 r. w sprawie umożliwienia realizacji wyroków eksmisyjnych

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie propozycji zmian w przepisach ustaw dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w zakresie ujednolicenia oraz podwyższenia poziomu dotacji należnych jst w związku z ponoszonymi kosztami obsługi zadań

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy oraz propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 stycznia 2021 r. w sprawie konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 22 stycznia 2021 r. w sprawie konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zapisów Tarczy Antykryzysowej w zakresie art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

 

Odpowiedzi na stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku w 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie wybranych problemów dot. organizacji i finansowania systemu oświaty

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko ZO ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

 

Odpowiedzi na stanowiska Zarządu Związku w 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 listopada 2020 r. w/s apelu o powołanie zespołu do koordynowania transportu sanitarnego zleconego przez lekarzy POZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 listopada 2020 r. w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, które zapewnią wprowadzenie ustawy do obowiązującego prawa od 1 stycznia 2021 r.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 2 października 2020 r. w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 4 września 2020 r. w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w wybranych powiatach w Polsce określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych i wejścia w życie ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszonych zmian w warunkach funkcjonowania placówek „Senior+” w okresie epidemii koronawirusa 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa 

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia szpitali powiatowych ze składek z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego pracowników i na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Odpowiedź PGW Wody Polskie na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków udostępniania terenów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jednostkom samorządu terytorialnego i związanych z tym opłat

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury (Departament Kolejnictwa) na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 lutego 2020 r. w sprawie przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczenia przez jednostki OSP podatku od nieruchomości z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Polecamy
Współpracujemy