Ochrona powietrza

Samorządowa świadomość pilnej potrzeby wdrażania działań, mających na celu poprawę jakości powietrza, rośnie z roku na rok. Te działania podejmowane są zarówno z inicjatywy danego samorządu, wprost urzędu, jak i w ramach oddolnych inicjatyw mieszkańców, aktywistów czy organizacji, których działalność związana jest z ochroną środowiska.

7 kwietnia 2021 r. minęły cztery lata od momentu, gdy uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) zaczęła obowiązywać - więcej o uchwale kliknij tutaj.

W trakcie tego okresu wiele samorządów lokalnych i nie tylko podjęło działania informacyjno-edukacyjne, które dotyczyły obowiązku wymiany źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku (w ramach wskazanych w uchwale terminów) i zakazu stosowania złej jakości paliw.

Edukacja w tej sferze to tylko jeden z elementów szerszych przedsięwzięć, które należy inicjować, chcąc realnie poprawić jakość powietrza w Polsce. Dlatego w tej zakładce będziemy informować o różnego typu inicjatywach, które w sumie prowadzą do wspomnianego już celu.

 


 Działania samorządów w zakresie ochrony powietrza
 

 


 Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej 

 


 Projekt AWAIR
 

Polecamy
Współpracujemy