Materiały

Stanowiska Zarządu Związku w sprawach z zakresu ochrony środowiska, przyjęte w 2017 i 2018 r.:

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s systemowych działań w zakresie ochrony powietrza

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 października 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (projekt z dn. 22 września 2017 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 20 stycznia 2017 r. w/s projektowanej zmiany przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Inne materiały:

Propozycja dot. stawek za usunięcie drzew i krzewów oraz zasad związanych z przygotowaniem uchwał rad gminy w tym zakresie w gminach województwa śląskiego przygotowana przez Zespół zadaniowy ŚZGiP ds. wypracowania zasad postępowania w zakresie usuwania drzew i krzewów

Załącznik nr 1 do Propozycji Zespołu zadaniowego

Prezentacja p. dr Pawła Kojsa ze spotkania ws. gospodarki zielenią w miastach w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów

Jak dojechać