Konwent Prezydentów

Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Terminy:
1) dn. 29 stycznia 2011 r., Gliwice;
2) dn. 2 kwietnia 2011 r., Katowice:
3) dn. 24 września 2011 r. Zabrze:
4) dn. 14 stycznia 2012 r., Sosnowiec;
5) dn. 31 marca 2012 r., Jaworzno;
6) dn. 9 października 2012 r., Ruda Śląska;
7) dn. 11 grudnia 2012 r., Chorzów;
8) dn. 26 marca 2013 r., Bytom;
9) dn. 20 sierpnia 2013 r., Tychy;
10) dn. 4 lutego 2014 r., Rybnik;
11) dn. 27 maja 2014 r., Jastrzębie-Zdrój;
12) dn. 9 września 2014 r., Bielsko-Biała;
13) dn. 20 stycznia 2015 r., Gliwice

W dniu 29 stycznia 2011 r. (sobota) odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie obrad poruszono m. in. kwestie takie jak zasady funkcjonowania Konwentu, stosowane w miastach rozwiązania, dotyczące zwrotu pobranych opłat z tytułu wydania kart pojazdu, szybko pogarszająca się sytuacja finansów samorządowych, kwestie związane z gospodarką odpadami, sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym w miastach (w kontekście planów dotyczących Centrów Powiadamiania Ratunkowego), działalnością rad osiedlowych w poszczególnych miastach oraz przesunięciem terminu budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Tuszyn.

Jak dojechać