Konferencja pn. Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym

Śląski Związek Gmin i Powiatów, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Miasto Gliwice organizują w dn. 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) konferencję pn. Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznymKonferencja odbędzie się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach(ul. Konarskiego 22b) i rozpocznie się o godz. 10.00.

Pomysł zorganizowania tego wydarzenia został zgłoszony podczas jednego z posiedzeń Regionalnej Rady ds. Energii, działającej w woj. śląskim z inicjatywy Związku, która pełni funkcję regionalnej platformy komunikacji i współpracy w zakresie problematyki energetycznej.

Celem tej konferencji jest przedstawienie i porównanie doświadczeń dot. różnych rozwiązań stosowanych w autobusowym transporcie publicznym oraz omówienie uwarunkowań wdrażania nowych technologii. Konferencja będzie się składać z dwóch bloków – w pierwszym z nich będą miały miejsce prezentacje nt. stosowania różnych rozwiązań w autobusowym transporcie publicznym (zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych źródeł zasilania) oraz planów przedsiębiorstw w tym zakresie, w drugim zaś zaplanowano porównanie przedstawionych technologii oraz panel dyskusyjny. 

Zapraszamy do udziału w tej konferencji. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w tym wydarzeniu w miarę możliwości w terminie do dn. 23 marca br. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.silesia.org.pl w zakładce ZGŁOSZENIA UDZIAŁU (formularz zgłoszenia udziału w konferencji pn. Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym w dn. 16 kwietnia 2018 r. w Gliwicach).

Formularz zgłoszeniowy:
https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-konferencji-pn-nowe,152
 

Osoba do kontaktu w biurze Związku: p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

program konferencji

Jak dojechać