Zrównoważone nawyki w transporcie

Jutro (22.09) kończy się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”. W trakcie tego szczególnego tygodnia samorządy lokalne, różne instytucje i organizacje, podkreślały znaczenie zrównoważonego transportu w codziennym życiu.

 

Co roku w połowie września w całej UE inicjowana jest kampania, której celem jest kształtowanie dobrych nawyków dotyczących przemieszczania się. Odbywa się w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Celem tych działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak transport zbiorowy, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu.

Ekologiczne rozwiązania i nawyki

Idea zrównoważonego transportu w codziennym życiu odnosi się do dwóch zasadniczych aspektów. Z jednej strony oznacza ona ekologiczne rozwiązania wdrażane w transporcie publicznym. Z drugiej strony wiąże się ona z naszym indywidualnym sposobem przemieszczania się każdego dnia, który wpisuje się w ograniczanie emisyjności.

Wprowadzanie takich rozwiązań i nowych nawyków, to długi proces. Tak jak w wielu innych dziedzinach związanych z ochroną środowiska, tak i w tej działa ta sama zasada: dopiero suma wielu pojedynczych działań czy inicjatyw przynosi efekt. Swoją cegiełkę możemy dołożyć np. jutro, bo właśnie 22 września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu i do tego również zachęcają samorządy lokalne swoich mieszkańców.

ETZT to element "Zielonego Ładu"

Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury motyw kampanii ETZT w 2020 r., czyli „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”, wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Przedstawiciele Ministerstwa dodają, że chociaż osiągnięcie celu długookresowej strategii to przyszłość, bezpośrednie działania służące rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia, emisji dwutlenku węgla, czy zagęszczenia ruchu, mogą przynosić natychmiastowe pozytywne skutki.

Ministerstwo Infrastruktury jest Krajowym Koordynatorem ETZT. Dzięki podejmowanym działaniom promocyjnym zaangażowanie w ETZT systematycznie rośnie. Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej kampanii pobity został rekord z ubiegłego roku, czyli 202 rejestracje.

W specjalnie utworzonym w tym celu portalu można sprawdzić, co działo się i będzie się działo w wielu gminach w Polsce, z myślą o zrównoważonym transporcie:
www.mobilityweek.eu

Źródło:
www.gov.pl
 

Jak dojechać