Zarząd Związku rozmawiał o aktualnych problemach i majowych wyborach

Aktualna sytuacja kryzysowa wynikająca z trwania epidemii w Polsce i problemy związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta RP zdominowały posiedzenie Zarządu Związku. Członkowie Zarządu spotkali się 3 kwietnia, jednak tym razem w formule wideokonferencji.
 

- Będziemy próbować koordynować działania podejmowane przez poszczególne samorządy lokalne w skali Związku. Każdy z nas rozwiązuje problemy dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa w ramach swojej jednostki. Jednak musimy też patrzeć na zarządzanie obecnym kryzysem z szerszej perspektywy – powiedział Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika rozpoczynając spotkanie.

Członkowie Zarządu wymienili się informacjami m.in. związanymi ze skalą zarażeń i liczbą osób przebywających w kwarantannie w poszczególnych gminach i powiatach.

Istotnym problemem, od wielu tygodni artykułowanym zarówno przez służby medyczne, jak i samorządy lokalne, jest wciąż niewystarczająca liczba testów, które są podstawą diagnozowania stanu zdrowia pacjentów.



Ważnym wątkiem w dyskusji była też sprawa zapewnienia sprzętu ochronnego dla personelu medycznego, jak i urządzeń, które umożliwiają wykonywanie kilkudziesięciu testów na koronawirusa w ciągu jednego dnia. Gminy przyjmują różne rozwiązania w zakresie pozyskania takich urządzeń, czasem decydują się też na wspólny jego zakup. Dominującą praktyką jest przede wszystkim wspieranie się w podejmowaniu tego typu inicjatyw.

Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprzewodniczący Związku, Prezydent Częstochowy zwrócił podczas wideokonferencji uwagę na brak jakichkolwiek wytycznych w zakresie zabezpieczenia poszczególnych etapów przygotowania wyborów Prezydenta RP:

- W świetle najnowszych doniesień medialnych nie wiemy, jakie decyzje ostatecznie zapadną w sprawie tych wyborów i zgodnie z jakimi przepisami samorządy lokalne miałyby je przeprowadzić. Jednak w aktualnym stanie prawnym nie posiadamy żadnych narzędzi, aby zabezpieczyć zdrowie i życie mieszkańców oraz członków komisji obwodowych – powiedział Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezydent Częstochowy podkreślił też potrzebę przyjęcia na poziomie całego Związku kluczowych rekomendacji w zakresie wsparcia przedsiębiorców w czasie epidemii.

- Rekomendacje dla wszystkich samorządów lokalnych w tym zakresie, to słuszny krok. Jednak chcąc odpowiedzialnie zarządzać swoimi gminami i powiatami musimy już teraz podjąć decyzje, dzięki którym unikniemy zapaści finansowej po zakończeniu pandemii – powiedział Marian Błachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic, członek Zarządu Związku, dodając:

- Kryzys, który już teraz odczuwamy w służbie zdrowia niedługo przerodzi się w kryzys gospodarczy. Samorządowe budżety muszą być na to przygotowane.

Na koniec spotkania Przewodniczący Związku odniósł się do generalnych uwarunkowań prawnych, w których samorządy lokalnej aktualnie funkcjonują:

- Wiele działań, które podejmujemy, bo bezprecedensowe okoliczności nas do tego zmuszają, czynimy w oparciu o zalecenia, które wydają kompetentne w tym zakresie organy. Jednak brakuje konkretnych przepisów, które uwzględniałyby obecne uwarunkowania, a nam dawały pewność, że działamy zgodnie z literą prawa – powiedział Piotr Kuczera.

 

Jak dojechać