ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH PROJEKTU SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/4/2 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 17-18 maja 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

apytanie obejmuje:
1) Część I - Usługę cateringową
2) Część II - Usługę noclegu i wyżywienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert cenowych tj. część I lub część II lub obie części łącznie. Przy czym oferta dotycząca każdej części musi obejmować wszystkie elementy wyszczególnione dla danej części w opisie zamówienia.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107167 

Termin nadsyłania ofert: 7 maja 2018 r. do godziny 15.00

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/4/2 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 17-18 maja 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. Restauracja Pizzeria RIVA S.C, 42-400 Zawiercie, ul. Wierzbowa 16B. Data wpłynięcia oferty: 7 maja 2018 r. 


Część II – usługa noclegu i wyżywienia
1. Agroturystyka POD FIGURĄ S.C. Marta Skrzypiciel, Radosław Skrzypiciel S.C., 42-440 Podzamcze, ul. Wojska Polskiego 1B. 

Jak dojechać