Zapraszamy na webinarium IETU: Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście

W imieniu Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, z którym współpracuje nasz Związek, serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium "Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej", które odbędzie się dn. 15 marca br. (poniedziałek). Podczas webinarium będzie miała miejsce prezentacja projektu MOD4GRIN, a także dyskusja o tym, jak zwiększyć bioróżnorodność i ilość zieleni w miastach oraz obniżyć koszty jej utrzymania.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, w naszych miastach jest za mało zieleni i jej brak coraz bardziej odczuwają ich mieszkańcy. Zielone dachy i ściany to elementy zielonej infrastruktury, w których można zastosować rodzime gatunki roślin odporne na niekorzystne warunki klimatyczne – zmiany temperatury, suszę,  dodatkowo wzbogacając lokalną bioróżnorodność. Ponadto, wyposażenie zielonej infrastruktury w sieć czujników, system inteligentnego nawadniania oraz dzięki zasileniu wszystkiego fotowoltaiką pozwala na ograniczenie nakładów związanych z jej obsługą. Ich zastosowanie może przynieść w stosunkowo krótkim czasie optymalizację kosztów, nie tylko finansowych, ale również materiałowych i środowiskowych. Takie rozwiązania wpływają bowiem na zwiększenie retencji wód opadowych, izolacji termicznej budynków, poprawę mikroklimatu oraz estetyki danego miejsca, a tym samym polepszenie samopoczucia człowieka i ogólnej oceny jakości życia w mieście.

Webinarium prowadzone będzie na platformie ZOOM. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne spotkania. Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zarejestrowane otrzymają automatyczne potwierdzenie rejestracji on-line, a dzień przed wydarzeniem link do spotkania.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza online.

Program webinarium

Więcej informacji o webinarium

Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej: www.mod4grin.eu

Jak dojechać