Zakupy do walki z pandemią bez przetargów? - artykuł z prawo.pl

Wyłączenie samorządowych zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID spod Prawa zamówień publicznych jest korzystne, ale może być też zagrożeniem dla urzędników. Niezbędne jest jednoczesne przestrzeganie innych regulacji związanych z zamówieniami publicznymi, ale przy dynamicznym wzroście zakażeń i tak spóźnione przepisy powinny wejść w życie jak najszybciej.

 

 

Do 5 września tzw. ustawa covidowa z marca 2020 roku dawała możliwość wyłączenia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiającym, którzy dokonywali zamówień na „usługi i dostawy niezbędne dla przeciwdziałania COVID-19”.

Po pozbawieniu tej możliwości, ostatni dynamiczny wzrost zakażeń „wymusił” działania ustawodawcze przywracające prawo wyłączenia dla realizatora zadań publicznych w obszarze ochrony zdrowia, czyli samorządów. Projektowane zmiany, którymi Sejm ma zająć się w środę 21 października w ramach szerszego pakietu zmian dotyczących walki z pandemią, przewidują ponownie wprowadzenie przepisu, jednak z odniesieniem się wyłącznie do gmin, powiatów i województw, z dodatkowym obowiązkiem zamieszczania informacji o udzieleniu zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia.

Samorządy czekały na to rozwiązanie, ale muszą być czujne

(...)

Według Michała Zastrzeżyńskiego, zastępcy prezydenta Sosnowca, odpowiedzialnego m.in. za proces udzielania zamówień publicznych, zmiana ustawy w tym zakresie już jest spóźniona, a przewidziane wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia opóźnia jeszcze bardziej realizację przez samorządy działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia i życia. Powinna więc obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Samorządy wykorzystywały zapis wyłączający

Z rozwiązań specjalnych związanych z pandemią i z wyłączeń trybu przetargowego samorządy do tej pory korzystały szeroko, w szczególności przy zamawianiu sprzętu komputerowego dla pracy zdalnej dla pracowników urzędu lub laptopów dla uczniów, kiedy szkoły przechodziły na tryb zdalnej nauki. - To rozwiązanie się sprawdziło, bo możliwa była szybka reakcja, która powodowała eliminowanie negatywnych skutków związanych z pandemią – mówi Krzysztof Puchacz.

Jarosław Rokicki, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu zauważa, że większość zamawiających do 5 września posługiwało się m.in. Komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie art. 6 ustawy o COVID-19. – On oczywiście nie traci na swojej aktualności w kontekście przesłanek faktycznych udzielenia zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Pzp - mówi.

cały tekst dostępny poniżej:
www.prawo.pl/samorzad

Data publikacji: 21.10.2020 r.

Jak dojechać