Za nami warsztat dot. kontroli palenisk indywidualnych w województwie śląskim

W dn. 23 czerwca br. w Katowicach odbył się warsztat dotyczący kontroli palenisk indywidualnych w województwie śląskim, w związku z obowiązywaniem uchwały antysmogowej. Mimo, że spotkaliśmy się poza okresem grzewczym, temat ten przyciągnął blisko stuosobową grupę przedstawicieli samorządów, w tym straży miejskich. Wzięli w nim udział także reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz lokalnych alarmów smogowych. Organizatorami warsztatu byli Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Polski Alarm Smogowy.

Głównym celem organizacji warsztatu była prezentacja i omówienie raportu z badania Polskiego Alarmu Smogowego dotyczącego kontroli palenisk indywidualnych w woj. śląskim. Wyniki tego badania stanowiły punkt wyjścia do dyskusji na temat skuteczniejszego egzekwowania regulacji antysmogowych. Podczas warsztatu zostały także omówione dobre praktyki i rekomendacje w zakresie kontroli palenisk i egzekwowania przepisów uchwały antysmogowej w województwie śląskim.

W odbywającym się w drugiej części warsztatu panelu dyskusyjnym, swoimi przemyśleniami po pierwszym półroczu obowiązywania zakazu użytkowania najstarszych kotłów i pozaklasowych "kopciuchów" w woj. śląskim podzielili się:
– p. Mieczysław Kieca, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Wodzisławia Śląskiego;
– p. Anna Bogusz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. strategii w obszarze klimatu i środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
– p. Rafał Bogdoł, Zastępca Komendanta ds. Prewencji, Straż Miejska w Gliwicach;
– p. Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego;
– p. Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego.

Panel prowadził p. Tomasz Raudner z Grupy Medialnej TuPolska - koordynator akcji "Karny Kopciuch".

Program warsztatu

zdjęcia z wydarzenia dostępne tutaj

Polecamy
Współpracujemy