Wytyczne PKW dla komisji wyborczych

Procedury działania dla wójtów, urzędów gmin, a w szczególności wydziałów ewidencji ludności - zawierają wytyczne PKW dla obwodowych i okręgowych komisji wyborczych dotyczące głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Pełny tekst uchwał Państwowej Komisji Wyborczej publikujemy poniżej.

Z dokumentów wynika m.in., że jeżeli wyborca poinformuje komisję, iż nie otrzymał pakietu wyborczego, wówczas przewodniczący komisji lub jego zastępca telefonicznie wyjaśnia to w dziale ewidencji ludności urzędu gminy.

Ponadto komisja może zwrócić się o pomoc do urzędu gminy w sprawie weryfikacji uprawnienia do wyznaczenia obserwatorów społecznych przez dane stowarzyszenie lub fundację; urzędy gmin zobowiązane są też do wyjaśniania wątpliwości związanych z ewentualnymi błędami w spisie wyborców i zapewnienia komisji osłon chroniących prywatność danych w spisach wyborców. Urzędy pośredniczą też w wydawaniu z rezerwy kart do głosowania.

Urzędy gmin mają też obowiązek zapewnić w budynkach administracji samorządowej miejsce do wykonywania zadań przez pełnomocników okręgowych komisji wyborczych, w tym komputer z dostępem do internetu.

Do wójtów należy z kolei m.in. zapewnienie urn, pomoc komisji w usuwaniu ewentualnych materiałów agitacyjnych z lokali wyborczych, czy zapewnienie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu. Wójt współdziała też z komisją w  zakresie organizacji jej pracy przed i w dniu głosowania.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, a ich ewentualna II tura - 12 lipca. O najważniejszy urząd w kraju walczy 11 osób: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek.

Wytyczne PKW dla komisji obwodowych

Wytyczne PKW dla komisji okręgowych

 

Źródło: serwis samorządowy PAP

Jak dojechać