Wyłożenie dokumentów planistycznych - wskazówki MR

Jak informuje serwis samorządowy PAP w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Ministerstwo Rozwoju zwróciło uwagę na możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów aktów planowania przestrzennego.

MR w wydanym w tej sprawie komunikacie podkreśliło, iż wskazanie przez ustawodawcę jedynie dolnego ograniczenia oznacza, że pozostawił on wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta swobodę określenia okresu trwania wyłożenia, o ile nie jest on krótszy niż 21 dni.

Cała informacja dostępna poniżej:

www.samorzad.pap.pl

Jak dojechać