Więcej członków Związku

Z radością informujemy, iż gmina Godów została członkiem naszej organizacji. Uchwałę w tej sprawie przyjął Zarząd Związku podczas posiedzenia 18 czerwca.

 

Nasz Związek od dzisiaj zrzesza już 142 jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa:

- Chcemy działać na rzecz jak najszerszej grupy samorządów lokalnych w naszym regionie. Przystąpienie nowej jednostki to z jednej strony powód do radości, a z drugiej element mobilizujący do dalszej wytężonej pracy. Z pewnością kwestie, które są ważne dla gminy Godów znajdą swoje odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez Związek - wyjaśnia Witold Magryś, Dyrektor biura Związku.

Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu wodzisławskiego.

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 38,08 km2 i jest zamieszkiwana przez 13 tys. mieszkańców. Mimo swoich niewielkich rozmiarów gmina jest ważnym punktem na inwestycyjnej mapie śląska.Gmina Godów posiada korzystny układ komunikacyjny ze względu na bliskość dwóch węzłów autostrady A1 (w tym jeden na terenie gminy) co stanowi dogodne połączenie z aglomeracją śląską (Katowice - 65 km) oraz aglomeracją ostrawską (Ostrawa - 30 km).

Ogromnym sukcesem było umiejscowienie w Godowie dwóch obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny te zlokalizowane są w strategicznych pod względem gospodarczym rejonach gminy, dobrze skomunikowanych, zapewniających przedsiębiorcom możliwość doboru właściwej lokalizacji do własnych potrzeb. Lokowanie działalności w tych obszarach wiąże się z możliwością uzyskania zwolnienia z podatku CIT do 45 % poniesionych kosztów inwestycyjnych lub do 45 % dwuletnich kosztów zatrudnienia nowo stworzonych miejsc pracy w strefie (oprócz tego na terenie całej gminy obowiązują zwolnienia z podatku od nieruchomości w zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy - od 1 roku do 5 lat).

Pierwszy obszar KSSE zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Skrzyszów, cechuje się bardzo dobrym uzbrojeniem terenu. W ostatnich latach gmina zainwestowała w infrastrukturę drogową zapewniając dogodny dojazd do terenów Strefy. Prowadzone były również inwestycje w zakresie doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej. Dobrze uzbrojone tereny, bliskość dwóch węzłów autostrady oddalonych od Strefy zaledwie o kilka kilometrów oraz korzystna cena działek sprawiły, że teren ten stał się bardzo konkurencyjny i zaczyna się zapełniać.

Źródło: UG Godów

Data publikacji: 18.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy