Webinarium: Jak przeprowadzić zdalnie spotkanie członków stowarzyszeń wiejskich

Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje we wstępnie proponowanym terminie: 3 czerwca 2020 r. (środa) o godzinie 18.00 webinarium pt. Jak przeprowadzić zdalnie spotkanie członków stowarzyszeń wiejskich (oraz jak zorganizować głosowanie on-line), które odbędzie się w formule wideokonferencji, przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. 

Z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii wiele stowarzyszeń musiało zawiesić swoją aktywność. W związku z tym ŚZGiP zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu, którego celem będzie zwiększenie umiejętności organizowania działań on-line wśród osób aktywnie działających na terenach wiejskich np. lokalnych stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, członków Kół Gospodyń Wiejskich, a także Sołtysów i Radnych.

Aby wziąć udział w webinarium (przy użyciu narzędzia Microsoft Teams) wystarczy przeglądarka oraz kamerka, mikrofon, głośnik; nie ma konieczności ściągania ww. aplikacji – choć ze względu na jakość obrazu i dźwięku jest to zalecane.

W przypadku zainteresowania udziałem ww. webinarium uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Związku https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-wideokonferencji-nt,472 w terminie do dnia 28 maja 2020 r. (czwartek). Wszelkie informacje dot. przebiegu szkolenia będą wysyłane na adres mailowy podany w formularzu. 

W sprawach organizacyjnych (w tym również technicznych) związanych z ww. webinarium osobą do kontaktu pozostaje w biurze Związku: Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich (e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021).

zaproszenie

Jak dojechać