Webinarium dot. rosnących temperatur jako wyzwania dla samorządów

W dniu 10 grudnia 2020 r. (czwartek) odbędzie się webinarium pt. „Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła”. Będzie to drugie z cyklu seminariów dotyczących adaptacji do zmian klimatu, organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni”, w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Seminaria są dedykowane przedstawicielom gmin i powiatów członkowskich Związku. Pierwsze z nich odbyło się w październiku i poświęcone było tematyce gospodarowania wodami.

Celem najbliższego webinarium jest przedstawienie kolejnego z najpoważniejszych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, wzmacnianych przez specyficzną strukturę miejską, tj. miejskiej wyspy ciepła. Zjawisko to, będące rezultatem fal upałów, utrzymującej się wysokiej temperatury oraz specyficznego charakteru zabudowy miast, zostanie omówione przede wszystkim pod kątem zagrożeń dla mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Ponadto zostaną zaprezentowane projekty ograniczające skalę miejskiej wyspy ciepła oraz jej skutki. Udział w webinarium dla przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku jest bezpłatny. Webinarium odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Microsoft Teams, rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Zgłoszenia udziału w webinarium można dokonać do dnia 8 grudnia br. (wtorek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Osobą odpowiedzialną za organizację webinarium jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska, tel. (32) 251 10 21, (32) 609 03 65, adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl.

Program webinarium

Jak dojechać