Uchwalono ustawę w sprawie programów antysmogowych i CEEB

Jak informuje serwis samorządowy PAP Sejm uchwalił w czwartek ustawę, której celem jest udoskonalenie działania programów antysmogowych Czyste powietrze oraz Stop smog. Nowe przepisy przewidują też powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) czyli narzędzia dla samorządów.

 

W czwartek Sejm uchwalił nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Za ustawą głosowało 437 posłów, przeciw było 11, żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Celem noweli jest m.in. poprawa funkcjonowania działającego od lutego 2019 r. pilotażowego programu "Stop smog" oraz zarządzanego przez NFOŚiGW programu "Czyste powietrze". Nowe przepisy przewidują ponadto stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Odnośnie programu "Stop smog" nowela przewiduje zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków). Przepisy zakładają ponadto jednorazowe zniesienie tego limitu, o ile wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

W ramach usprawnienia programu zaproponowano również zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę.

Skuteczności programu "Stop smog" ma też pomóc skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Nowela przewiduje ponadto, że takie inwestycje zostaną rozszerzone o m.in. przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego.

Nowe przepisy pozwolą również na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy, a także umożliwią związkom międzygminnym i powiatom wnioskowanie do programu w imieniu kilku gmin.

więcej poniżej:
www.samorzad.pap.pl
 

Jak dojechać