Trzecie posiedzenie Zespołu Zadaniowego ŚZGiP ds. centralizacji rozliczeń VAT w

W dn. 26 lutego 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu Zadaniowego ŚZGiP ds. centralizacji rozliczeń VAT w jst.

Tematem posiedzenia była kwestia kwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywach finansowych: 2007 – 2013 i 2014 – 2020. W posiedzeniu tym wezmą udział prawdopodobnie przedstawiciele następujących Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

  • Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Wydziału Księgowości.

program spotkania

Jak dojechać