Trzecia edycja szkolenia dot. centralizacji rozliczania podatku VAT w jst

W dn. 14 czerwca 2016 r. odbyła się trzecia edycja szkolenia dot. centralizacji rozliczania podatku VAT w jst. 

W jego trakcie zostały omówione następujące kwestie:
 centralizacja rozliczeń VAT w jst – jak zorganizować proces zmian;
 specustawa dot. centralizacji i jej skutki w praktyce;
 sprzedaż i podatek VAT należny w jst;
 odliczenie podatku naliczonego.

Szkolenie zostało poprowadzone przez p. Agnieszkę Bieńkowską, doradcę podatkowego z 20-letnim doświadczeniem, działającego w sektorze publicznym.

program szkolenia

Jak dojechać