Szybki Pociąg Pyskowice – Gliwice? Pierwsza stacja już jest

Projekt rewitalizacji połączenia kolejowego Pyskowice – Pyskowice Miasto, podobnie jak wszystkie wnioski Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) w ramach budowy Kolei Metropolitalnej, przeszedł do drugiego etapu Programu „Kolej +”. Dla Pyskowic oznacza to, że przybliżyła się szansa na uruchomienie szybkiego pociągu na trasie Pyskowice Miasto – Gliwice. Co więcej bardzo prawdopodobne, że inwestycja powstanie bez finansowego wkładu gminy, albo przy minimalnym udziale jej środków.

 

Odbudowa linii kolejowej Pyskowice – Pyskowice miasto jest jednym z dziewięciu tzw. projektów punktowych zakwalifikowanych do dalszych prac w ramach Programu „Kolej +”. Oprócz tego Metropolia zgłosiła również sześć projektów liniowych, których zadaniem jest usprawnienie połączeń na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami.

W drugim etapie do każdego wniosku konieczne jest opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego. Wnioskodawcy muszą również m.in. złożyć dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe na wkład własny.

- Wymagane wstępne studium planistyczno-prognostyczne planujemy zrealizować w ramach opracowywanego obecnie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. Zatem gminy nie będą musiały ponosić żadnych dodatkowych kosztów na opracowanie tego dokumentu – mówi cytowany w informacji prasowej Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Jak podkreśla G.Kwitek, Metropolia sfinansuje także wymagany w programie 15-procentowy wkład własny kosztów kwalifikowalnych każdego z projektów.

Program „Kolej Plus” jest szansą na szybszą realizację kluczowych inwestycji pod kątem budowy Kolei Metropolitalnej, która w przyszłości ma być kręgosłupem systemu transportowego regionu. Udział Pyskowic w przedsięwzięciu, to zaś wyjątkowa okazja na ożywienie inwestycyjne i pobudzenie rozwoju miasta.

Plany spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez mieszkańców Pyskowic. W internetowej sondzie, w której magistrat zapytał o preferencje komunikacyjne w sytuacji uruchomienia nowego połączenia kolejowego, aż 72 proc. uczestników (3079 głosów) zadeklarowało wybór pociągu zamiast samochodu na trasie Pyskowice Gliwice.

Realizacja całości inwestycji ma potrwać do 2028 roku. Całkowita kwota dofinansowania w Programie „Kolej Plus” wyniesie 5,6 mld zł. Łącznie z wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego wartość to 6,5 mld zł.

Źródło: UM Pyskowice

Data publikacji: 30.11.2020 r.

Jak dojechać