Szkolenie - strategie promocji jst - 17.06

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Opracowanie strategii promocji gmin i powiatów”, które nasz Związek organizuje w formule wideokonferencji w dn. 17 czerwca 2020 r. (środa). Szkolenie odbędzie się w godz. 9.30 – 13.00.

Jego celem jest zaprezentowanie zasad tworzenia i metodologii dokumentów strategicznych z zakresu szeroko pojętej promocji gmin i powiatów: strategii promocji, komunikacji marketingowej, strategii marki, promocji turystycznej, gospodarczej, inwestycyjnej itp. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, tj. zostanie oparte na case study różnorodnych strategii gmin i powiatów w skali całego kraju (małych, średnich i dużych).

 

 

fot. z Pixabay

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia (w załączeniu znajduje się program szkolenia):

• wprowadzenie do strategii;
• przegląd strategii promocji i zastosowanych w nich metodologii;
• przegląd strategii dot. promocji turystyki, obszarów turystycznych bądź produktów turystycznych;
• przegląd strategii dot. promocji gospodarczej;
• przykłady innych strategii, łączących wskazane wyżej obszary;
• czy łączyć strategię z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej: wady i zalety takiego rozwiązania;
• harmonogram opracowania strategii – czas, podział na etapy, akceptacja poszczególnych etapów;
• pułapki i błędy w tworzeniu strategii – wybrane case study;
•  zasady powoływania zespołów ekspertów ds. opracowania strategii bądź ich części oraz gremiów doradczych bądź konsultacyjnych;
• kluczowe zasady zarządzania projektem dot. opracowania strategii – jak skutecznie zarządzać, czego się wystrzegać?

 

Szkolenie poprowadzi dr Jacek Siatkowski – specjalista public relations, wykładowca wyższych uczelni; posiadający doświadczenie w kierowaniu ogólnopolskimi i regionalnymi kampaniami informacyjnymi na zlecenie ministerstw, agend rządowych i samorządów; współautor wielu strategii promocji regionów, miast i gmin (dla woj. mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego, Grudziądza, Piły, Sandomierza, Suwałk, Pułtuska, Rajczy); w przeszłości współpracownik czołowych firm consultingowych, agencji PR i reklamy oraz wieloletni dziennikarz „Dziennika Zachodniego” i Radia Plus oraz rzecznik prasowy projektów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku chęci udziału w szkoleniu uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www Związku w terminie do dnia 10 czerwca br. (środa):
www.silesia.org.pl


Szkolenie zostanie przeprowadzone z  wykorzystaniem narzędzia internetowego (aby z niego korzystać wystarczy przeglądarka, kamerka, mikrofon i głośniki), wszelkie informacje techniczno-organizacyjne w tym zakresie zostaną Państwu przesłane trzy dni przed szkoleniem (na adresy mailowe wskazane w elektronicznym formularzu).

Osobą odpowiedzialną za organizację ww. szkolenia (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku jest Dominika Tkocz, Koordynator działań w sferze PR i szkoleń  (tel. 510 201 158 lub e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

Jak dojechać