Szkolenie dot. zasad konkurencyjności w dn. 9 maja 2016 r.

W dn. 9 maja 2016 r. odbyło się szkolenie dot. zasad konkurencyjności oraz Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem procedury zwrotu i odzyskania środków.

Szkolenie zostało poprowadzone przez p. Piotra Ryzę, Kierownika Referatu Kontroli Projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W jego trakcie zostały omówione następujące zagadnienia:

  • zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych;
  • informacja pokontrolna oraz sposób doboru metody naliczenia korekty finansowej;
  • taryfikator korekt finansowych i sposób określania wysokości korekty w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • informacje pokontrolne po wniesionych przez Beneficjenta zastrzeżeniach - możliwość podnoszenia

program szkolenia

Jak dojechać