Spotkanie z Zastępcą Dyrektora RZGW w Gliwicach

W dn. 18 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku z p. Zdzisławą Stojek, Zastępcą Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). Spotkanie trwało dwie godziny i zgromadziło ponad stu uczestników ze śląskich urzędów gmin i starostw powiatów.

Tematem spotkania była współpraca jst z RZGW w Gliwicach, w szczególności pod kątem kwestii związanych z opłatami za usługi wodne. Jego celem było także wyjaśnienie wątpliwości przedstawicieli urzędów gmin i starostw powiatowych, dotyczących m.in. obowiązku organu wykonawczego gminy wynikającego z art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), tj. ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Spotkanie poprowadził p. Mariusz Dyka, koordynator prac grupy roboczej ds. zmian w funkcjonowaniu samorządów lokalnych w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne, Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

 

Jak dojechać