Spotkanie pn. Regionalizm wobec integracji europejskiej w gminie Miedźno

W dn. 8 czerwca 2019 r. p. Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika oraz p. Ferdynand Morski, Dyrektor biura Związku wzięli udział w XXIII spotkaniu pn. Regionalizm wobec integracji europejskiej. Wydarzenie to - na zaproszenie p. Piotra Derejczyka, Wójta gminy Miedźno - odbyło się w Urzędzie Gminy Miedźno.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, na czele z jego Przewodniczącym p. Grzegorzem Świetlikiem. Uczestniczyli w nim przedstawiciele partnerskich samorządów i organizacji samorządowych z Rumunii, Mołdawii, Serbii, Słowenii i Białorusi.

W trakcie spotkania w Urzędzie Gminy miała miejsce prezentacja pn. Nasze regiony, nasza współpraca, a po nim uczestnicy wydarzeń zwiedzili Muzeum Kultury Przeworskiej i Izbę Pamięci Bitwy pod Mokrą.

fot. archiwum ŚZGiP, UG Miedźno

Jak dojechać