Spotkanie konsultacyjne dot. wdrażania centralizacji rozliczania podatku VAT

W dn. 27 kwietnia 2016 r. spotkanie konsultacyjne dot. wdrażania centralizacji rozliczania podatku VAT w jst. W trakcie spotkania p. Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania przedstawiła działania, które Miasto Poznań zrealizowało dla skonsolidowania rozliczeń podatku VAT. W programie spotkania zostało przewidziane też wystąpienie p. Agnieszki Dylewskiej, Zastępcy Naczelnika Wydziału Księgowości w Urzędzie Miejskim w Gliwicach nt. przygotowań Miasta Gliwice do wdrożenia działań związanych ze skonsolidowaniem rozliczeń podatku VAT. W drugiej części spotkania odbyła się panel dyskusyjny nt. kwestii kwalifikowalności podatku VAT oraz rozliczenia dotacji w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

program spotkania

Jak dojechać