Spotkanie informacyjne dot. e-doręczeń (online) - 15.12

Zapraszamy przedstawicieli samorządów członkowskich Związku na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. doręczeń elektronicznych, które odbędzie się 15 grudnia br. (środa) w godz. 11.00–13.00 w aplikacji Microsoft Teams.

W trakcie spotkania zostaną omówione m.in. założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz innych wybranych ustawach. Program spotkania jest dostępny tutaj.

Spotkanie poprowadzi p. Rafał Sołtysik – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wykładowca i menadżer kierunku Prawo w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj w terminie do 13 grudnia br. (poniedziałek). Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli jst członkowskich Związku i udział w nim jest dla nich nieodpłatny.

Osoba do kontaktu w biurze Związku: Agata Motyl, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 032 251 10 21, 032 609 03 62.

Data publikacji: 01.12.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy