Seminarium "Mikroplanowanie - metoda wspomagająca zarządzanie..."

Informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Katowice zrealizował w 2016 r. pilotażowe przedsięwzięcie „Wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu pn. Mikroprzestrzenie miejskie”, którego celem było m.in. przetestowanie w praktyce mikroplanowania jako metody z silnym komponentem społecznym i gospodarczym wspomagającej zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów zurbanizowanych.  W ramach zrealizowanego pilotażu interdyscyplinarne zespoły projektowe składające się z doświadczonych ekspertów oraz studentów uczelni wyższych z województwa śląskiego pracowały nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi dot. niewielkich przestrzeni w czterech miastach: Jastrzębiu-Zdroju, Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej oraz Żorach.

W związku z pozytywną oceną przedsięwzięcia przez przedstawicieli ww. miast Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z TUP zorganizował w dniu 20 marca br. seminarium pn. Mikroplanowanie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, w trakcie którego zostały zaprezentowane rezultaty pilotażu, szczegółowy przebieg realizacji metody, a także propozycja włączenia się szerszej grupy miast województwa śląskiego w tegoroczną edycję przedsięwzięcia. 

Ulotka informacyjna na temat przedsięwzięcia i metody Mikroplanowania.

Program seminarium

 

Jak dojechać