Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem - krok po kroku

O zmianach w uchwałach dotyczących zasad i kryteriów wynajmowania lokali, w świetle ostatnich zmian ustawowych, rozmawiali pracownicy urzędów podczas spotkania konsultacyjnego.

 

27 lutego 2020 r. w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące kwestii mieszkalnictwa w kontekście zmian wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie otworzył Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej:

- Przed nami przygotowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten najpierw musi zostać skonsultowany z zarządcami oraz organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Następnie musi być przedmiotem głosowania podczas sesji rady miasta. 

Michał Pierończyk podkreślił, że ostatnie zmiany w przedmiotowej ustawie budzą pewne wątpliwości, stąd tak cenna jest możliwość skonsultowania tych przepisów z przedstawicielami nadzoru Wojewody:

- Chcemy na szerszym forum wspólnie omówić proces przygotowania wieloletniego programu, tak aby wszystkie gminy zrealizowały ten obowiązek poprawnie i w sposób jednolity - wyjaśnił Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej.

Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wstępnie swojego wystąpienia podkreślił znaczenie dotychczasowych spotkań odbywanych przy udziale Związku:

- Ta współpraca stała się już tradycją. W trakcie spotkań staramy się dzielić z Państwem naszą wiedzą i wykładnią prawa, która "wraca do nas" poprzez przyjmowane przez rady miast i gmin uchwały.

Krzysztof Nowak zaznaczył, że nadzór prawny Wojewody Śląskiego średnio w skali roku opiniuje od 13 do nawet 14 tysięcy uchwał, bazując na różnych przepisach.

W spotkaniu uczestniczyła też Iwona Andruszkiewicz, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego. Z kolei ze strony samorządów lokalnych wzięli w nim udział pracownicy urzędów odpowiedzialni za politykę mieszkaniową.

W trakcie spotkania omawiano m.in. kwestie związane z określaniem warunków, które powinien spełnić lokal mieszkalny wskazany osobom niepełnosprawnym czy ram czasowych w zakresie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu (i wprowadzenia w tym zakresie zapisu do jednej z uchwał). 

fot. archiwum ŚZGiP

 

Jak dojechać