Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad ŚZGiP za nami

W dn. 11 grudnia br. (wtorek) w kompleksie Stadionu Śląskiego w Chorzowie odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad gmin i powiatów województwa śląskiego.

Posiedzenie otworzyli Przewodniczący Związku, p. Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej oraz p. Krystyna Siejna, Zastępca Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice. Następnie miało miejsce wystąpienie p. Jana Kawuloka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. W kolejnej części posiedzenia swoje wystąpienie wygłosił p. Poseł Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Dalsza część posiedzenia Konwentu była poświęcona sprawom związanym z funkcjonowaniem nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego, zwłaszcza w odniesieniu do uchwał rad gmin i powiatów; poprowadził ją p. Krzysztof Nowak – Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ostatniej części odbyło się wystąpienie p. Daniela Kołodzieja - Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, nt. zasad dot. uchwały budżetowej gminy / powiatu oraz trybu prac nad jej przygotowaniem i uchwalaniem. Po zakończeniu posiedzenia Konwentu część uczestników wzięła udział w zwiedzaniu Stadionu Śląskiego z przewodnikiem. Szczegółowy program posiedzenia: tutaj.

Jak dojechać