Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, w dn. 18.10.19 r. w Pawłowicach

W dniu 18 października 2019 r. (piątek) odbędzie się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w miejscowości Pawłowice (powiat pszczyński) w Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Zjednoczenia 67). Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godzinie 10.00, zakończenie planowane jest ok. godziny 13.30.

Tym razem głównymi tematami posiedzenia Konwentu będą zagadnienia związane z: kolejną perspektywą finansową UE 2021-2027, a także informacje o nowych obowiązkach samorządów w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz finansowanie oświaty w bieżącym oraz następnym roku, realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Zgłoszenia udziału ww. wydarzeniu można dokonać poprzez wypełnienie formularza https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-posiedzeniu-konwentu,358 w terminie do dnia 16 października br. (środa). Jednocześnie informujemy, iż w sprawach organizacyjnych związanych z ww. posiedzeniem do Państwa dyspozycji pozostaje w biurze Związku: p. Marta Żelezny, mł. specjalista ds. organizacyjnych oraz rozwoju i współpracy, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021.

 

Jak dojechać