Posiedzenia Komisji Związku

W ostatnich dniach obradowały dwie Komisje działające w strukturach Związku w obszarze ochrony środowiska.

10 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Ekologii.Tematem posiedzenia były wymagania prawne związane z legalizacją obiektów oraz możliwość realizacji inwestycji z zakresu retencji, małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej. Ponadto omówione zostały zasady uwzględniania przy planowaniu takich inwestycji dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej w tym czasu ich obowiązywania i podjętych prac aktualizacyjnych (np. planów gospodarowania wodami). Udział w  posiedzeniu wzięli przedstawiciele Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

więcej o Komisji Ekologii kliknij tutaj

Z kolei 14 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W jego trakcie zostały przedyskutowane następujące tematy:

  • nieruchomości niezamieszkałe i kwestia objęcia ich gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:
  • postępowanie w celu wydania decyzji na wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
  • deklarowanie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych tylko wybranych frakcji odpadów, a nie wszystkich wyszczególnionych w rozporządzeniu;
  • prowadzenie kontroli tych nieruchomości;
  • wydawanie decyzji w przypadku braku złożenia sprawozdania lub złożenia nierzetelnego sprawozdania przez punkty skupu surowców wtórnych;
  • bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

więcej o Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi kliknij tutaj

Data publikacji: 18.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy