Podsumowanie konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”

W dniu 10 października 2019 r. podczas spotkania Forum Sołtysów w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach został podsumowany konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”.

W tegorocznej edycji przyznano nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach:

a) Najpiękniejsza wieś:
I miejsce  - Rudno gm. Rudziniec pow. gliwicki
II miejsce – Zabrzeg gm. Czechowice – Dziedzice pow. bielski                         
III miejsce – Pewel Wielka gm. Jeleśnia pow. żywiecki

wyróżnienia:
Kamyk  gm. Kłobuck pow. kłobucki
Ossy gm. Ożarowice pow. tarnogórski
Świniowice gm. Tworóg pow. tarnogórski

b) Najpiękniejsza zagroda:
I miejsce – gospodarstwo z  gm. Strumień, pow. cieszyński  
II miejsce – gospodarstwo ze wsi Kozy, gm. Kozy pow. bielski   
III miejsce – gospodarstwo z gm. Rudnik, pow. raciborski

c) Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
I miejsce – Budowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Radostkowie gm. Mykanów pow. częstochowski
II miejsce – Wykonanie oznakowania małej infrastruktury turystycznej gm. Boronów pow.lubliniecki
III miejsce – Rewitalizacja skweru z Pomnikiem Wdzięczności w Studzionce gm. Pszczyna, pow. pszczyński

wyróżnienie:
Mini tężnia solankowa w Drogomyślu gm. Strumień pow. cieszyński

d) Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje:
I miejsce – Inscenizacja „Żniwa” gm. Wręczyca Wielka pow. kłobucki               
II miejsce – Popularyzacja tradycji związanych z kulturą agrarną górali istebniańskich Stowarzyszenie „Na Grapie” w Jaworzynce gm. Istebna pow. cieszyński                         
III miejsce – „U Morcina w starym młynie” Zespół Folklorystycznej Ziemi Lelowskiej gm. Lelów pow. częstochowski

wyróżnienia:
Izba tradycji pożarniczych w strażnicy OSP w Kiełkowicach gm. Ogrodzieniec pow. zawierciański
Grupa kolędnicza  „Herody” z Sygontki gm. Przyrów pow. częstochowski

e) Najlepsza strona internetowa:
I miejsce – gm. Pszczyna  www.studzionka.net.pl  pow. pszczyński        
II miejsce – gm. Kłomnice www.karczewice.info pow. częstochowski            
III miejsce – gm. Goleszów www.kopernik.netus.pl/godziszow pow. cieszyński

 

Serdecznie gratulujemy laureatom !

Śląski Związek Gmin i Powiatów aktywnie wspiera powyższą inicjatywę, m.in. poprzez wieloletni udział w pracach w komisji konkursowej.
 

Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Więcej informacji o konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”:

https://www.slaskie.pl/content/piekna-wies-wojewodztwa-slaskiego

Informacje o tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” (wraz z galerią zdjęć)

https://www.slaskie.pl/content/o-przyszlosci-wsi

 

Jak dojechać