Po posiedzeniu Regionalnej Rady ds. Energii

Bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu w kontekście kryzysu energetycznego – ten niełatwy temat omawiali członkowie Regionalnej Rady ds. Energii w trakcie XXV posiedzenia 22 czerwca. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

 

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o zagrożeniach i uwarunkowaniach globalnych, krajowych i regionalnych w zakresie szeroko rozumianej sfery energetyki.

- Wspólnie poszukujemy rozwiązań, które napotykamy w realizowaniu zadań związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Z kolei kwestię bezpieczeństwa energetycznego, która jest kluczowa z punktu widzenia tego obowiązku, wielokrotnie poruszaliśmy podczas naszych spotkań. Dziś jednak zagrożenie związane z niezawodnym zapewnieniem mediów energetycznych jest realne - powiedział na początku posiedzenia Janusz Koper, Przewodniczący Rady, Wiceprezydent Rybnika.

Z kolei Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że w sektorze energetycznym, w tym zwłaszcza wydobywczym, zmiany będą następować w długim okresie czasu. Dodał również, że środowisko naukowo-badawcze dostrzega potencjał w wykorzystaniu tzw. zasobów pogórniczych, w tym m.in. metanu.

- Powinniśmy poszukiwać innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie, nawet takich, które początkowo wydają się nieopłacalne - powiedział Jan Bondaruk.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali także, że w transformacji energetycznej kluczowa jest i będzie współpraca sektora biznesu i nauki. Jednocześnie równie ważnym partnerem we wdrażaniu tych przemian będą samorządy lokalne.

Swoimi spostrzeżeniami w pierwszej części spotkania podzielili się na forum przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, którzy zasiadają w Radzie. Głos zabrali:

  • Janusz Olszowski, Prezes Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej;
  • Ziemowit Podolski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu, Polska Spółka Gazownictwa;
  • Grzegorz Krajewski, Dyrektor Departamentu Sieci TAURON Dystrybucja S.A.;
  • Andrzej Starzyński, Kierownik Elektrociepłowni w Zabrzu, Fortum Power and Heat Polska.

Z kolei przedstawiciele samorządów lokalnych podkreślili, że obecnie wysokie ceny energii elektrycznej i cieplnej są realnym zagrożeniem w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności czy poprawy stanu środowiska, w tym zwłaszcza jakości powietrza. I właśnie z myślą o zabezpieczeniu odbiorców paliw i energii Regionalna Rada ds. Energii przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji na rynku surowców energetycznych i bezpieczeństwa energetycznego regionu – szerzej postulaty w nim zawarte przedstawimy w naszym portalu informacyjnym.

Ostatnim punktem w programie posiedzenia była prezentacja Szymona Liszki, Prezesa Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii na temat wsparcia inwestycji w zakresie efektywności energetycznej.

Relacja wideo z tego wydarzenia jest aktualnie przygotowywana przez nasz Związek ze współpracy z redakcją Portalu samorządowego - emisja materiału nastąpi po 27 czerwca.

zdjęcia dostępne tutaj

Data publikacji: 23.06.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy