„Po co nam media? Rola komunikacji w rozwiązywaniu problemów społecznych

Zapraszamy Państwa na VIII Miejski Zjazd Profilaktyczny pod hasłem: „Po co nam media? Rola komunikacji w rozwiązywaniu problemów społecznych” podczas, którego prezentowane będą m.in.: wykłady dotyczące problematycznego użytkowania Internetu oraz portali społecznościowych; kwestie związane z relacjami publicznymi, współpracą z mediami oraz kreowaniem wizerunku instytucji i organizacji pomocowych.

Konferencja odbędzie się w 11 grudnia 2019 r. (środa) w godzinach od 9:00 do 15:30 w Tychach (miejsce: sala projekcyjna w Pasażu Kultury ANDROMEDA, na Placu Baczyńskiego 2).

Wśród zaproszonych ekspertów wykłady zaprezentują m.in.: mgr inż. Krzysztof Brzózka (wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), dr inż. Łukasz Tomczyk (autor ponad 120 publikacji naukowych poświęconych edukacji dorosłych oraz pedagogice mediów, kierownik kilku międzynarodowych projektów badawczych) oraz dr Michał Szyszka (prowadzi badania oraz szkolenia w zakresie możliwości wykorzystywania mediów oraz narzędzi komunikacyjnych w instytucjach edukacyjnych, pomocowych oraz non-profit; autor praktycznych przewodników metodycznych, m.in. „Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach”).

Więcej szczegółów oraz formularz zapisów na stronie: http://umtychy.pl/artykul/5998/viii-miejski-zjazd-profilaktyczny

Organizatorem Konferencji jest Urząd Miasta Tychy, Śląski Związek Gmin i Powiatów jest partnerem Konferencji.  
Osoba do kontaktu:  p. Iwona Bińkowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Miasta Tychy, e-mail: iwona.binkowska@umtychy.pl, tel. 32/ 776 35 51.

Plan konferencji

Polecamy
Współpracujemy