Nasze miasta (nie)kuleją

W dn. 9 - 10 października 2019 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się szkolenie Nasze miasta (nie)kuleją, które zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Uczestnicy szkolenia próbowali znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania związane z tym, jak zmienić polskie miasta i co jest najważniejsze w likwidowaniu barier, które ograniczają dostęp do przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnościami (tematyka szkolenia dotyczyła zasady horyzontalnej w RPO WSL 2014-2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej informacji:

www.dabrowa-gornicza.pl

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać