Konieczne są nowe rozwiązania wobec epidemii- apel samorządów

W przyjętym 25 marca stanowisku Zarząd Związku Miast Polskich wzywa rząd RP do usankcjonowania wprowadzonych rozwiązań poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. W przekonaniu samorządów lokalnych analiza aktualnej sytuacji w państwie nie pozostawia złudzeń. 

 

Apel ogólnopolskiej korporacji samorządowej wpisuje się w postulaty wielu miast w Polsce, które nie widzą praktycznych możliwości przeprowadzenia majowych wyborów powszechnych.

Samorządowcy w przegłosowanym stanowisku zwracają uwagę, że podejmowane przez rząd RP - w celu minimalizowania zasięgu epidemii - działania istotnie ograniczają funkcjonowanie:

  • administracji publicznej w zakresie większości powierzonych jej obowiązków;
  • organów kolegialnych władz publicznych;
  • podmiotów gospodarczych;

Wskazują też na szereg innych utrudnień, związanych z bieżącym funkcjonowaniem obywateli. Wśród nich pojawia się np. ograniczony dostęp do wcześniej zaplanowanych świadczeń medycznych, edukacji w normalnym trybie, jak i drastyczne ograniczenie swobody podróżowania i poruszania się, czy wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny.


fot. Element5 Digital

Wobec powyższego w opinii samorządów lokalnych zrzeszonych w ZMP aktualna sytuacja w państwie w pełni wyczerpuje przesłanki, które wiążą się ze stanem nadzwyczajnym, opisanym w polskim prawie.

Ponadto jak czytamy w stanowisku Zarząd Związku apeluje do Premiera, wojewodów i komisarzy wyborczych o zawieszenie prowadzonych procedur dotyczących wyborów przedterminowych i uzupełniających w jednostkach samorządu terytorialnego oraz referendów lokalnych jeszcze przed wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.

Więcej informacji poniżej:

www.miasta.pl

Jak dojechać