Konferencja nt. zadań kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu (ul. Ogrodowa 22) odbędzie się III międzynarodowa konferencja pn. „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00.

Organizatorami konferencji są: Gmina Suszec, Województwo Śląskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, Gmina Pszczyna, Powiat Pszczyński oraz Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Środowiska oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Patronat medialny udzielili: TVP 3 Katowice, Brać Łowiecka, Aura, Nowiny Suszeckiej Gminy, Gazeta Pszczyńska, portal pless.pl

W trakcie konferencji zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  •  gospodarka łowiecka a hodowla lasu;
  • współczesne metody i narzędzia stosowane w rolnictwie, służące zabezpieczeniu zwierząt dziko żyjących w środowisku pól i łąk w czasie prac polowych;
  • możliwości ograniczania szkód powodowanych przez zwierzynę grubą w uprawach rolnych;
  • postępowanie ze zwierzętami w sytuacjach zagrożenia oraz wydarzeń nadzwyczajnych;

W przypadku zainteresowania udziałem uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 22 listopada br. pod numerem telefonu 32 449 30 68.

program
 

Polecamy
Współpracujemy