Internet kluczowy, ale tradycyjne formy przekazu też ważne

O funkcjonowaniu wydziałów promocji, kultury i turystyki w dobie epidemii rozmawiali 7 kwietnia 2020 r. pracownicy urzędów z gmin miejsko-wiejskich podczas zorganizowanego przez Związek e-spotkania.

 

- Wszyscy znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Musieliśmy zamknąć wszystkie obiekty turystyczne i kulturalne oraz odwołać zaplanowane imprezy. Jednak niezależnie od tego nadal pracujemy. W tym szczególnie trudnym czasie tym bardziej powinniśmy się dzielić swoimi doświadczeniami i wskazówkami - tymi słowami przywitała uczestników Marta Wesołowska, Kierownik Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie, która prowadziła spotkanie.

- W obecnej sytuacji, w której wiele osób spędza całe dnie w domu musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób wspomóc naszych mieszkańców, a więc oderwać ich myśli od epidemii, dać im trochę otuchy i rozrywki w nowym wydaniu – kontynuowała Marta Wesołowska.

Uczestnicy spotkania przedstawili w jego trakcie działania, które prowadzą w swoich miejscowościach, w dużej mierze z wykorzystaniem narzędzi internetowych (zwłaszcza stron internetowych, Facebooka czy serwisu YouTube).

Pracownicy wydziałów promocji, kultury i turystyki zwrócili uwagę, że szczególnie kłopotliwą kwestią jest odwoływanie zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem imprez plenerowych. Rodzi to bowiem wiele problemów organizacyjnych, prawnych, ale ma też znaczenie w kontekście wizerunku, który tworzą poszczególne gminy i powiaty.

W ostatnim czasie można zauważyć coraz większa aktywność w sieci urzędników czy radnych, którzy starają się podtrzymywać kontakt z mieszkańcami, np. poprzez codziennie czytanie w formie on-line bajek dzieciom. Takie praktyki można na przykład zobaczyć na portalach społecznościowych pracowników urzędu w Sławkowie czy w Mikołowie.

fot. Gerd Altmann z Pixabay

 

 

Nie da się ukryć, że w obecnej sytuacji znaczącą rolę odgrywają przedsięwzięcia realizowane za pośrednictwem Internetu. Jednak uczestnicy podkreślili, że trzeba pamiętać także o starszych mieszkańcach, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnych form przekazu informacji. Z myślą o nich samorządy lokalne wydają m.in. informatory, które są dostępne w nowych miejscach, takich jak np. piekarnie (Bieruń). Inną preferowaną praktyką jest kolportaż gminnych gazet w formie elektronicznej.

W czasie dyskusji podkreślono też znaczenie oddolnych inicjatyw, które podejmują sami mieszkańcy. Popularne stało się w ostatnich tygodniach w tym zakresie m.in. szycie maseczek dla seniorów (np. w gminie Istebna).

 

Jak dojechać