Bielsko-Biała i Zabrze docenione w Ekolaurach

Bielsko-Biała i Zabrze – to dwie gminy członkowskie naszego Związku, które zostały docenione w tegorocznej edycji konkursu „Ekolaury”, organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.

 

Bielsko-Biała zostało wyróżnione w ramach kategorii ochrona powietrza i odnawialne źródła energii za realizowanie kompleksowego programu dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Informacje w sprawie przedsięwzięcia "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Bielska-Białej".

Działania miasta Bielska-Białej prowadzone od 2007 r. w zakresie walki ze smogiem polegające na dotowaniu wymiany nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła przez realizację zadania pn. „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej” w ostatnich latach weszły w najbardziej intensywną fazę.

Od 2020 roku nastąpiło znaczne zwiększenie rocznej liczby modernizowanych źródeł ciepła. Planowane jest dalsze utrzymanie puli dotacji na poziomie co najmniej 450 modernizacji kotłowni rocznie przy tym samym poziomie maksymalnego dofinansowania (8 tys. zł do nowych źródeł gazowych, elektrycznych lub olejowych oraz 16 tys. zł do pomp ciepła).

Ekolaur dla Bielska za kampanię dotyczącą ochrony klimatu

Bielsko-Biała otrzymało również Ekolaur Izby za kampanię promocyjno-edukacyjną pn. „Bielsko-Biała chroni klimat".

Informacje w sprawie przedsięwzięcia "Kampania promocyjno-edukacyjna pn. Bielsko-Biała chroni klimat"

Kampania promocyjno-edukacyjna „Bielsko-Biała chroni klimat” to odpowiedź na wyzwania środowiskowe dotykające całej Europy. Jest  przykładem innowacyjnej kooperacji społecznej, mającej pomóc w osiągnięciu unijnych celów klimatycznych na poziomie lokalnym.

Kampania została uruchomiona w 2011 roku, a na rok 2019 przypadła jej 9 edycja. Intencją kampanii jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców i podmiotów lokalnych w miejską strategię energetyczno-środowiskową. Jej wieloletni charakter, promujący ekologiczny styl życia i edukujący w sposobach oszczędzania energii nastawiony jest na skuteczność oddziaływania i trwałe zmiany zachowania.

Kampania zbudowana jest z wielu działań, ale podstawowe 2 filary, powtarzane corocznie to: konkurs ekologiczny „Szanuj energię, chroń klimat”, dedykowany dla każdego poziomu edukacji (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej) oraz widowiskowa impreza dla mieszkańców „Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”.

Inicjatywa pokazuje, w jaki sposób administracja lokalna, przedsiębiorstwa, szkoły i przedszkola, media i obywatele mogą skutecznie włączać się w strategię ochrony powietrza. Wykorzystując nowoczesne podejście do komunikacji społecznej, samorząd terytorialny pozytywnie wpłynął na postawy mieszkańców i przedsiębiorców.

W pierwszym roku kampanii pozyskano ponad 1000 ambasadorów klimatu, wpływowych ludzi ze świata biznesu, polityki, sportu i kultury oraz zwykłych obywateli miasta, którzy na indywidualnych plakatach prezentowanych publicznie pokazali, jakie podjęli zobowiązania na rzecz ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Część z nich poddała się rocznemu monitoringowi i rezultaty ich oszczędzania w roku 2012 dowiodły skuteczności kampanii społecznej (oszczędność energii 7,26 mln kWh,  niewyemitowanie  3,9 mln kg CO2, oszczędność finansowa ok. 3 mln zł).

Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat” ma duże znaczenie dla integracji mieszkańców wokół wspólnej idei czystego środowiska i miasto planuje ją kontynuować w kolejnych latach.

Zabrze wyróżnione w dwóch kategoriach

Zabrze w tegorocznej edycji Ekolaurów zostało docenione w dwóch kategoriach:

 • gospodarka wodno-ściekowa, za działanie związane z adaptacją do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta,

Informacje w sprawie przedsięwzięcia "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".

 

Głównym celem projektu było uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Michała Archanioła, Świętego Józefa i Władysława Reymonta. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na ograniczenie podtopień budynków i ulic, doprowadziła do uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej. Budowa zbiornika retencyjnego umożliwia wykorzystania wód deszczowych do podlewania zieleni miejskiej, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych co wpływa na znaczne zmniejszenie kosztów   gminy związanych z powyższymi działaniami.

Projekt "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze" to przedsięwzięcie warte w sumie 9 833 345,20 zł. Na ten cel udało się pozyskać aż 85 procent środków finansowych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których łączna wartość wyniosła 8 358 343,42 zł.

 •  edukacja ekologiczna, za konkurs ekologiczny pn. „Zielone Zabrze":

Informacje w sprawie przedsięwzięcia "Konkurs Ekologiczny: Zielone Zabrze".

Konkurs trwający nieprzerwanie od 1996 roku, skierowany jest do mieszkańców miasta Zabrze, jak również placówek oświatowych, wspólnot mieszkaniowych, zakładów pracy, działkowców oraz zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Celem trwającego od 25 lat konkursu jest ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Zabrza pod względem urozmaicenia bioróżnorodności flory na dużych i małych powierzchniach, dodając uroku otoczeniu oraz sprzyjając tworzeniu doskonałych warunków dla życia zwierząt zwłaszcza owadów i ptaków. Ponadto celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej i zachęcanie mieszkańców do upiększania miasta Zabrze poprzez tworzenie i dbałość o zieleńce, ogrody przydomowe, ogrody działkowe i balkony w trosce o piękniejszy wygląd miejsca zamieszkania.

"Ekolaury" stawiają na efektywne i ekoinnowacyjne rozwiązania

Przypominamy jednocześnie, że „Ekolaury” promują najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami,
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności,
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna,
 • Czystsza Produkcja,
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.

Źródło: Polska Izba Ekologii

Data publikacji: 27.11.2020 r.
 

Jak dojechać