Bezpieczeństwo danych osobowych i rola IOD - okiem praktyka

O znaczeniu bezpieczeństwa prywatności osób, obowiązkach inspektora ochrony danych i roli IOD w sytuacji naruszenia chronionych danych w portalu prawo.pl opowiada Piotr Sojka, członek Zespołu Ochrony Danych Osobowych przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Gliwice.

Funkcja IOD została pomyślana jako coś w rodzaju audytora i równocześnie doradcy. Najważniejszymi obowiązkami IOD są monitorowanie przestrzegania przepisów, również wewnętrznych oraz informowanie o obowiązkach – czyli mówiąc prosto, szkolenia. Pamiętajmy, że dobry IOD może być bezcenny. To on ma, monitorując stosowanie przepisów w jednostce, informować o wszystkim co może rodzić problemy, grozić naruszeniem, ma wskazywać słabe punkty systemu bezpieczeństwa.  Żeby jednak wykonywać te zadania, musi mieć odpowiednie zasoby – przede wszystkim czas.

Niewątpliwie największym wyzwaniem dla administratorów danych jest ciągłe podnoszenie świadomości personelu i to personelu na każdym szczeblu. Niska świadomość zagadnień związanych z RODO lub niewłaściwa interpretacja przepisów jest prostą drogą do naruszeń bezpieczeństwa danych, a brak zrozumienia kierownictwa nie pozwoli na zbudowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a później na utrzymanie go.

Cały tekst dostępny poniżej:
www.prawo.pl

 

 

 

Jak dojechać