BDO, poziomy recyklingu i nowe regulaminy - po posiedzeniu Sieci

Sprawozdawczość z użyciem BDO, poziomy recyklingu, zmiany regulaminów w związku z nowelizacją tzw. ustawy czystościowej, to główne tematy lutowego posiedzenia Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP. 

W dn. 14 lutego 2020 r. w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Sieci. W pierwszej części członkowie gremium omówili sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, które w tym roku będą przygotowywane przez gminy w wersji elektronicznej (poprzez bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO). Ważnym tematem poruszonym w trakcie posiedzenia były też określone ustawowo poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w perspektywie tego roku i 2025 r. 

Członkowie Sieci zwrócili również uwagę na potrzebę dostosowania regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konieczność zaktualizowania wzorów deklaracji, które stanowią podstawę do określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z perspektywy RODO).

W drugiej części posiedzenia uczestnicy posiedzenia wymienili się informacjami na temat wysokości wyżej wzmiankowanej opłaty w poszczególnych gminach, metod jej naliczania, wprowadzania zniżek za posiadanie kompostowników czy częstotliwości mycia pojemników na odpady w zabudowie wielorodzinnej.

Podczas spotkania omówiono również plan działań Związku w zakresie gospodarki odpadami na 2020 r.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać