Apel ws. sytuacji finansowej szpitali

Prezydenci Miast na prawach powiatu naszego województwa przyjęli apel w sprawie finansowania działalności szpitali miejskich i powiatowych w okresie epidemii.

Postulaty w nim zawarte:

  • pilne wprowadzenie instrumentów pomocowych, którymi mogłyby  zostać objęte podmioty lecznicze, a w szczególności szpitale, w związku ze wzrostem kosztów działalności związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem COVID-19, jak i w związku z udzielaniem innych świadczeń zdrowotnych;
  • pilne ustalenie nowych zasad rozliczania ryczałtu uwzględniających z jednej strony zmniejszenie liczby pacjentów przyjmowanych do szpitala spowodowane pandemią, a z drugiej strony dramatyczny wzrost kosztów środków ochrony osobistej, a także pozostałych usług obcych;
  • pilne wprowadzenie regulacji dotyczących sprawniejszego rozliczania świadczeń odrębnie finansowanych, pozwalających na poprawę płynności finansowej szpitali, w tym nadwykonań  udzielonych w tym zakresie świadczeń; 
  • pilne wprowadzenie regulacji zwiększających elastyczność w zakresie zawierania umów na dostawy lub usługi przez podmioty lecznicze, które obowiązane są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (poza rozwiązaniami przewidzianymi w przepisach tarczy antykryzysowej);
  • uregulowanie zasad finansowania kosztów testów przesiewowych w kierunku Sars-Cov-2 dla wszystkich pacjentów i personelu szpitala.

cały apel 

Jak dojechać