Apel OPOS w sprawie uwolnienia ukraińskich samorządówców

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) podczas obrad 12 -13 maja w Koluszkach przyjęło apel w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia przetrzymywanych przez rosyjskie władze okupacyjne przedstawicieli niektórych ukraińskich samorządów lokalnych. Dokument został skierowany do przedstawicieli Rządu RP oraz polskich i europejskich organizacji samorządowych.

 

Poniżej prezentujemy treść apelu:

Trwająca od ponad 70 dni rosyjska inwazja na Ukrainę niesie za sobą śmierć, zniszczenie i osobiste dramaty milinów mieszkańców. Dla dużych połaci kraju znaczy również okupację i wstrzymanie dotychczasowej aktywności lokalnych władz samorządowych. Standardem stosowanym przez rosyjskich najeźdźców jest wymuszanie posłuszeństwa i współpracy. Wielu samorządowców pozostaje lojalnych wobec władz w Kijowie oraz swoich społeczności lokalnych i jawnie odmawia kolaboracji i tym samym usankcjonowania władztwa rosyjskiego na zajętych terenach. Za taką postawę płacą często najwyższą cenę utraty życia, lub zniewolenia w trudnych do określenia okolicznościach.

8 maja 2022 roku Stowarzyszenie Miast Ukrainy zwróciło się z otwartym apelem o podjęcie wszelkich starań na rzecz uwolnienia kilku porwanych i przetrzymywanych ukraińskich samorządowców (listę samorządowców wraz z apelem przesyłam w załączniku).

Reprezentując organizacje samorządowe zgromadzone w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych uważamy, że należy dołożyć wszelkich starań, aby ów apel nagłośnić i doprowadzić do uwolnienia przetrzymywanych samorządowców. Działania wojenne i okupacja, pomimo swego okrutnego oblicza, nie powinny usprawiedliwiać pojmania, przetrzymywania, złego traktowania i co gorsza zabijania reprezentantów władzy lokalnej. Mając na uwadze ponadnarodową solidarność środowiska samorządowego oraz kierując się aspektem humanitarnym, który winien być respektowany podczas konfliktu zbrojnego, apelujemy do instytucji rządowych oraz organizacji samorządowych w Polsce i Europie o wykorzystanie dostępnych narzędzi i kontaktów, w celu uwolnienia pojmanych samorządowców (zarówno wymienionych w apelu Stowarzyszenia Miast Ukrainy, jak i innych ewentualnych przetrzymywanych). Mamy nadzieję, że w wypadku uzyskania skutecznych efektów, uda się uchronić kolejnych reprezentantów władzy lokalnej od podobnego losu.

Bazując na wieloletniej kooperacji polskich i ukraińskich samorządów, jesteśmy przepełnieni olbrzymim smutkiem ze względu na los z jakim muszą mierzyć się koleżanki i koledzy samorządowcy, z którymi często zbudowaliśmy osobiste relacje. Mając nadzieję na poprawę tej sytuacji, głęboko wierzymy w sens podjęcia jak najszerszych działań w celu uwolnienia przetrzymywanych w niewoli samorządowców.

więcej o OPOS kliknij tutaj

Data publikacji: 16.05.222 r.

Polecamy
Współpracujemy